WITMARSUM – Het maisdoolhof van S. Tolsma aardappelhandel te Witmarsum heeft 2.350 euro opgeleverd voor de Ronald McDonald Kinderhoeve in Beetsterzwaag. Jaarlijks wordt de entree en de opbrengst van de verkoop van de maïs gedoneerd aan een goed doel. De storm die afgelopen september over het land raasde zorgde ervoorLees meer–>>