Om te voorkomen dat huiseigenaren met schade door zoutwinning blijven zitten wil Oud Harlingen dat zeer geavanceerde sensoren worden geïnstalleerd in de Harlinger binnenstad. Daarmee vallen bewegingen in de ondergrond uiterst nauwkeurig te registreren. Dat is met name van belang om het verband te kunnen leggen tussen trillingen, verzakkingen enLees meer–>>