Kazemattenmuseum verwerft bijzondere voorwerpen

Kazemattenmuseum verwerft bijzondere voorwerpen

Het Kazemattenmuseum Kornwerderzand kreeg op vrijdag 15 maart 3 bijzondere voorwerpen in eigendom. Het ging om de helm, batons en het officiersstokje van voormalig luitenant “Bob” Mijjer.

Bob Miijer

Luitenant Mijjer was tijdens de meidagen van 1940 de bevelhebber van de troepen die op Kornwerderzand de zoeklichten bedienden. Hij was vervolgens de enige beroepsofficier van Kornwerderzand die WO2 overleefde. Zijn verdere militaire carrière leidde tot de rang van generaal-majoor der genie.Zijn oudste zoon professor Egbert Myjer, voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, bood de voorwerpen aan aan het Kazemattenmuseum.

Met de 3 voorwerpen krijgt het Kazemattenmuseum voor het eerst een helm in eigendom die daadwerkelijk is gedragen tijdens de strijd op Kornwerderzand tijdens de meidagen van 1940.

De voorwerpen zullen een prominente plek krijgen in de opnieuw in te richten zoeklichtkazemat (VII) die medio mei zal worden geopend in de nieuwe herinrichtingsfase.

“Bob” Mijjer is tevens de grootvader van de bekende cabaretier Jochem Myjer.