PvdA in de raad: Dorpsschouw Wijnaldum op dinsdag 19 maart 2019

PvdA in de raad: Dorpsschouw Wijnaldum op dinsdag 19 maart 2019

De zon scheen voluit op de dag van de dorpsschouw in Wijnaldum. Te voet, op de fiets en in de auto kwamen raadsleden en bewoners naar De Bijekoer om een ronde door het dorp te maken. Ook de burgemeester had de benenwagen gepakt. Namens de PvdA waren Ron Leen, Edwin Helvrich en Bartele Boersma aanwezig.

Wijnaldum is een dorp waar bijna iedereen tevreden over is en heel veel goed gaat, zouden we na afloop krijgen te horen. Dat bleek ook wel tijdens de ronde zelf, ook al valt er altijd wel iets te verbeteren. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds zorgen over de Winamerdyk. De gaten in de weg kunnen vooral een gevaar opleveren voor fietsers. Ook kunnen sommige borden beter geplaatst worden en zit er een lek in de ijsbaan. Het zou kunnen dat wortels van de bomen hier de oorzaak van zijn. Bomen die trouwens amper nog zichtbaar waren in het Winamer Bos. Op initiatief van Staatsbosbeheer heeft er in het bos een ware kaalslag plaatsgevonden. De bewoners willen zelf al aan de slag om verbeteringen toe te brengen. De geestdrift van de Winamers viel de hele schouw op. Het dorp mooier maken door zelf bloembakken te onderhouden en de berm in te strooien met bloemzaad.Toen duidelijk werd dat de meeste bespreekpunten getoond waren zag Ron vanaf het uitkijkpunt op het ‘tempeltje’ van Wijnaldum dat de koffie in De Bijekoer klaarstond en hij wees meteen de weg. Tijdens de terugweg zagen we dat tussen de terp en de speeltuin nieuw hekwerk nodig is en de jeu de boulesbaan een groot succes is. Bij de koffie was er de uitgelezen mogelijkheid om de raadsleden te vertellen dat de dorpsvisie van Wijnaldum eraan komt. Ook was men tevreden dat bij de nieuwbouw van de sociale huurwoningen gedacht wordt aan een groen karakter en de structuur van het dorp in ere wordt gehouden. Al met al een mooie afsluiter met de ietwat vreemd klinkende conclusie dat Wijnaldum, ondanks een lekkende dijk en bijna verdwenen bos, er goed voor staat.

PvdA Harlingen

Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga, Edwin Helvrich en Hein Kuiken