Stap in! Denk mee over de bereikbaarheid van Noardwest Fryslân

Stap in! Denk mee over de bereikbaarheid van Noardwest Fryslân

Het openbaar vervoer op het Fryske platteland is niet overal klaar voor de toekomst. De bussen worden steeds minder gebruikt. Hoe reist Noardwest Fryslân in 2022 slimmer van A naar B? Die vraag stelt Partoer aan de inwoners van Noardwest Fryslân in opdracht van de provincie Fryslân.

6 Sessies in regio Noardwest Fryslân
Tijdens zes sessies, verspreid over heel Noardwest Fryslân, gaan inwoners samen met Partoer op zoek naar creatieve en innovatieve manieren om het platteland bereikbaar te houden.  • 14 januari in Harlingen
  • 15 januari in Schingen
  • 21 januari in Wijnaldum
  • 24 januari in Minnertsga
  • 28 januari in Sint Annaparochie
  • 31 januari in Marssum

Goede ideeën worden in de praktijk getest en bij succes worden de ideeën meegenomen in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer. Dit contract gaat eind 2022 in.

Aanmelden
Inwoners kunnen zich voor de sessies aanmelden op www.butengewoanberikber.nl/noordwestfryslan.

Bûtengewoan Berikber

Noardwest Fryslân is één van de drie regio’s binnen het project Bûtengewoan Berikber van de provincie Fryslân. Meer weten? Kijk op: www.butengewoanberikber.nl