Ina Sjerps op bezoek bij stichting Present

Wat een waardevolle en mooie ontmoeting met Ina Sjerps, onze nieuwe burgemeester. Die aan de politiek partijen van Harlingen had gevraagd: “Met welke organisaties moet ik kennismaken”? Stichting Present Noordwest Friesland werd voorgedragen door de Christen Unie. Zo was er een inspirerende presentatie over het werk en de werkwijze van Present in de regio Harlingen en Waadhoeke. Naast Ina Sjerps waren de twee voorvrouwen van CU, Marga en Annet, de voorzitter, verschillende collega’s en een kernvrijwilliger van de stichting aanwezig.


De burgemeester stelde goede en verhelderende vragen. Met trots vertelde coördinator Anja Schilder over de groei van de organisatie en Present inmiddels al weer 5 jaar actief is in deze regio. Naast de uitgebreide presentatie van de lopende projecten, werd de burgemeester middels een filmpje toegesproken door iemand die in het verleden hulp heeft ontvangen. Er waren meerdere groepen betrokken bij deze hulpvrager, die veel spullen had verzameld in en om zijn huis. Hij vertelde dan ook aan de burgemeester dat het zonder de hulp van de stichting nooit was gelukt om alles spullen op te ruimen en weg te brengen. “Ik ben de vrijwilligers en de stichting Present zeer dankbaar”. Met een persoonlijke noot voor de burgemeester: “dat u maar spijkers met koppen mag slaan voor de gemeenschap”. De brief van een dame in nood, die hulp heeft gekregen via vrijwilligersgroepen van Present maakte indruk: “als de nood te hoog is, is stichting Present nabij”, schreef ze. De ochtend heeft een goed beeld gegeven, waar Present het verschil maakt in de samenleving. Het belang van een organisatie als Present als verlengstuk op bestaande maatschappelijke en hulp biedende organisaties als Seun en Steun, Humanitas, klussenbus, etc.

De kracht van Present ligt erin dat een groep vrijwilligers een grote klus kunnen klaren in een korte tijd. Er zijn veel mensen die hulp nodig hebben, maar niet iedereen wordt geholpen door Present. De hulp komt terecht bij mensen zonder geld, met gezondheidsproblemen en een beperkt netwerk. Mensen die zelf niet meer in staat zijn om de soms huizenhoge problemen op te lossen. De aanmelding voor een hulpvraag gaat via een maatschappelijke organisatie, zoals het gebiedsteam of een andere betrokken partij. Zo wordt er niet alleen praktische hulp geboden, maar zijn er ook regelmatig sociale projecten. Waarbij scholen of een andere groep een activiteit uitvoert voor een groep ouderen of een kwetsbare groep in de samenleving.

Verder was er aandacht voor Samen Ouder worden en het project zwaaisteen. Binnen Present zijn er verschillende concepten: voor basisscholen: ‘mijn school is Present”. En voor de middelbare scholen MDT Onderwijs, waarbij scholieren een keuzemoduul vrijwilligerswerk kunnen volgen. Voor jongeren is er Jong Present, een traject om invulling te geven aan maatschappelijke diensttijd. Het project Sociaal tuinieren is toegelicht en een kernvrijwilliger heeft uitgelegd waarom vrijwilligerswerk doen vooral voor jezelf heel veel oplevert. “Heerlijk om zo nu en dan wat voor iemand anders te kunnen doen; je helpt er iemand anders mee en gaat zelf met een goed gevoel naar huis”, aldus Jos Poos. Bij Present kan iedereen jong of oud Present zijn, als groep: gezin, school, klas, bedrijf, vriendengroep, sportclub en/of serviceclub. Het zijn altijd afgebakende projecten van een dag (deel).

Het was de afgelopen paar jaren best moeilijk om nieuwe groepen te werven. De inzet van groepen als de Lions en ronde tafel 101 is erg belangrijk geweest. En Vermilion Energy, die het personeel de gelegenheid geeft onder werktijd vrijwilligerswerk te doen. Op deze manier kunnen bedrijven aandacht geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel hulpvragen zijn opgelost door de inzet van de flexgroep, vrijwilligers die vaker dan eens de handen uit de mouwen steken. Ina Sjerps was Present bij Present en wil graag in de toekomst komen kijken bij het werk in uitvoering.