4 juli 2019 Inloopmiddag wandelpad Westerzeedijk – Byniastate

4 juli 2019 Inloopmiddag wandelpad Westerzeedijk – Byniastate

De gemeente Harlingen en wijkvereniging Byniastate nodigen bewoners uit om kennis te nemen van de voorkeursvariant voor het wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate. Tijdens de inloopmiddag op donderdag 4 juli 2019 tussen 16.00 en 18.00 in de Batting (Achlumerdijk 2 in Harlingen) wordt een toelichting gegeven op het wandelpad en de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied.

Lang gekoesterde wens

Het is een lang gekoesterde wens van Harlingers om te kunnen wandelen tussen Harlingen-Oost en de Westerzeedijk. Deze wens hebben bewoners dan ook geuit tijdens het Open Planproces voor de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. Er is onderzocht of het mogelijk is om deze verbinding te maken. Om dit te realiseren moet een pad en een brug worden aangelegd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een bestaande kluunvoorziening onder de N31 (Waadseewei).www.harlingen.nl/westerzeedijk

Download