Aanbrengen afmeervoorzieningen Zoutsloot/Herenwaltje

Aanbrengen afmeervoorzieningen Zoutsloot/Herenwaltje

De Boer en de Groot plaatst in week 50 en 51 afmeerplanken- en ringen aan de noord- en oostoever van de Zoutsloot/Herenwaltje. Particuliere voorzieningen worden verwijderd en zijn na het aanbrengen van de nieuwe voorzieningen niet meer toegestaan.

Boten verhalen

Omdat de werkzaamheden vanaf het water plaatsvinden verzoeken Port of Harlingen en de gemeente Harlingen eigenaren van vaartuigen deze te verhalen naar het Noordijs, de Rommelhaven of Zoutsloot ten westen van de Zeepziederstraat. Met eigenaren van geregistreerde vaartuigen wordt contact opgenomen. Vaartuigen die bij aanvang van de werkzaamheden niet zijn verplaatst worden verwijderd. Niet geregistreerde vaartuigen worden 13 weken in bewaring genomen.