Aanbrengen afmeervoorzieningen Zoutsloot/Herenwaltje

Aanbrengen afmeervoorzieningen Zoutsloot/Herenwaltje

Om betere en nettere voorzieningen voor kleine boten te realiseren in de binnenstad van Harlingen hebben de gemeente Harlingen en Port of Harlingen- aannemer de Boer en de Groot opdracht gegeven om afmeerplanken- en ringen aan te brengen aan de noord- en oostoever van de Zoutsloot/Herenwaltje, het betreft hier werkzaamheden aan de oneven zijde. De werkzaamheden vinden plaats in week 50 en 51.

Verwijderen van eigen voorzieningen

Op dit moment hebben een aantal bewoners eigen voorzieningen gerealiseerd denk daarbij aan eigen afmeerplanken, trappetjes of bolders. De gemeente Harlingen en Port of Harlingen verzoeken eigenaren deze voorzieningen voor week 50 te verwijderen. Na het aanbrengen van de nieuwe afmeerplanken- en ringen worden particuliere voorzieningen niet meer gedoogd. Eventueel aanwezige voorzieningen die niet zijn weggehaald worden verwijderd.Verplaatsen van vaartuigen Zoutsloot

Omdat de werkzaamheden grotendeels vanaf het water uitgevoerd moeten worden, wijzen, de gemeente Harlingen en Port of Harlingen eigenaren van vaartuigen (boten/vlotten e.d.) erop dat zij deze uit het gedeelte van de Zoutsloot dienen te verplaatsen naar het Noordijs, de Rommelhaven of het gedeelte Zoutsloot ten westen van de Zeepziederstraat. Vaartuigen die bij aanvang van de werkzaamheden niet zijn verplaatst worden verwijderd.

Verwijdering niet geregistreerde vaartuigen

Niet geregistreerde vaartuigen worden als weesvaartuig tenminste 13 weken in bewaring genomen. Binnen deze termijn kan de eigenaar het vaartuig tegen vergoeding van kosten terugkrijgen. Het eigendom moet wel aantoonbaar zijn. Sinds 2018 dienen eigenaren van pleziervaartuigen op het binnenwater, ook als ze vrijgesteld zijn van havengeld, voorzien zijn van een registratiesticker. Eigenaren van geregistreerde vaartuigen worden nog door de Havendienst van Port of Harlingen geïnformeerd.