Aankomst Sinterklaas in Harlingen iets later!

Aankomst Sinterklaas in Harlingen iets later!

HARLINGEN – Zaterdag 18 november a.s. zal Sinterklaas om ongeveer 14.30 uur voet aan wal zetten in Harlingen. Het Pietenorkest is hem vooruit gereisd en zal op de Willemshaven, bij het station Harlinger haven, vanaf 14.00 uur Sinterklaas liedjes spelen en opperstalmeester Berry van Mierlo houdt ter plekke de kinderen op de hoogte van de aankomst.

Nadat hij eerst de kindertjes in Dokkum heeft bezocht, zet de grote pakjesboot met Sinterklaas en Pieten koers richting Harlingen. Dat is de reden dat zij iets later aankomen in Harlingen dan voorgaande jaren. Veel van de attributen moeten in Dokkum eerst worden ingescheept en dan via het Van Harinxmakanaal op naar Harlingen. Dit duurt even iets langer, maar zeker is: Hij komt!

De organisatie in Dokkum (Nationale intocht) en in Harlingen is in handen van de Sint Nicolaascentrale Friesland en wordt in Harlingen ondersteund door de Harlinger Ondernemersvereniging (HOV) en leden, haar werkgroep Sinterklaasintocht Harlingen, St. Zeesleepboot Holland, Harlinger Brandweer, Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Stedelijke muziekvereniging (Waddentoeters), aantal bedrijven en ondernemingen en vele vrijwillig(st)ers. De intocht wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Harlingen Promotion.