Aantal autobranden Nederland stijgt gigantisch: wat dekt de autoverzekering?

Aantal autobranden Nederland stijgt gigantisch: wat dekt de autoverzekering?

Het aantal autobranden in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen, dat blijkt het cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) en het Verbond van Verzekeraars. In 2018 ontvingen verzekeraars 4.359 claims voor autobrand, terwijl dat er in 2014 nog 3.012 waren. Dat is een stijging van 45 procent, die vermoedelijk te wijten is aan het kopieergedrag van en pyromanie onder jongeren. De stijging in het aantal claims is in tien van de twaalf provincies te zien; alleen in Drenthe en Gelderland werd minder geclaimd ten opzichte van vorig jaar.

Het daadwerkelijke aantal autobranden ligt vermoedelijk nog een stuk hoger. Doordat zo’n 30 procent van de auto’s is verzekerd met een WA-verzekering en brandschade daarmee niet wordt vergoed, zijn deze autobranden niet bekend bij het Verbond van Verzekeraars. Hoe zit het met de dekking van de autoverzekering en een vergoeding bij schade door autobrand?Zelf betalen met WA-verzekering

Een groot deel van de auto’s in Nederland is verzekerd met de WA-verzekering. Met deze verzekering dekken verzekeringnemers zich alleen in voor schade die zij bij anderen aanrichten met de auto. Ontstaat er brandschade aan de auto? Dan zal de autobezitter niets uitgekeerd krijgen van de autoverzekeraar.

Vergoeding met beperkt casco en allrisk

Wie over een WA + beperkt casco of allriskverzekering (WA + volledig casco) beschikt, is wel verzekerd tegen brandschade. Al maken sommige verzekeraars onderscheid tussen brandschade en vandalisme. Vergoeding voor schade door vandalisme wordt alleen met de allriskverzekering uitgekeerd. Door het claimen van autoschade verliezen verzekeringnemers schadevrije jaren. Bij het claimen van brandschade is dat niet het geval. Is de schadeoorzaak vandalisme, dan is er een aangiftebewijs van de politie nodig om de schade te kunnen claimen.

Auto total loss: dag-, nieuw- en restwaarde

Is de auto helemaal afgefikt, dan wordt deze zeer waarschijnlijk total loss verklaard. Is de auto verzekerd met een allriskverzekering, dan komt er een expert langs om de dag- en restwaarde te bepalen. De dagwaarde (waarde van de auto voor de brand) min de restwaarde (waarde ná de brand), is het bedrag dat wordt uitgekeerd. Heeft een verzekeringnemer een nieuwwaarderegeling afgesloten voor een nieuwe auto en wordt de auto binnen een jaar na aanschaf total loss verklaard? Dan krijgt de gedupeerde de nieuwwaarde vergoed.

Bron: artikel autobrand Pricewise.nl