Activiteitenweek Maritieme Academie Harlingen: Vlotten bouwen en gezond eten

Activiteitenweek Maritieme Academie Harlingen: Vlotten bouwen en gezond eten

Van maandag 24 tot en met donderdag 27 juni 2019 vindt er op de Maritieme Academie Harlingen een proactieve activiteitenweek plaats. Gezonde voeding en praktisch bouwen zijn de hoofd themavoor plusminus 60 leerlingen van de onderbouw en derde klas. 

Maar liefst twee grote projecten staan er deze week op het programma. De leerlingen onderbouw starttenmaandag met goede voeding en gezondheid in eenproject van Jong Leren Eten Friesland. Dit landelijke project, dat een initiatief is van het ministerie van LNV, heeft tot doel zoveel mogelijk kinderen en jongeren te leren over gezonde voeding. Op de Maritieme Academie Harlingen wordt in de lessen vooral aandacht gegeven aan de thema’s voeding, gezondheid en voedselkwaliteit. Daarnaast is het aan de leerlingen omin projectgroepen aan de slag te gaan met verse producten, bereiden en beleven. Ze brachten daarvoor een bedrijfsbezoek aan educatieboerderij Okkingastatein Wijnaldum, GPM Seafood en namen een kijkje op het Wad.De derdejaars van de Maritieme Academie Harlingen mogen zich tijdens de activiteitenweek uitleven methamers, zagen en ander gereedschap voor het jaarlijks terugkerend project Archimedes. Dit project daagt leerlingen uit om in teams te samenwerken en een ‘vaartuig’ te bouwen met behulp van verschillendematerialen zoals jerrycans, hout en touw. Daarbij is het van belang dat de opgedane kennis in de lessen natuurkunde en wiskunde, waaronder het berekenen van het drijfvermogen, worden toegepast. Ook het schrijvenvan een werkplan, bedenken en verzamelen van materiaal en bepalen van het budget hoort erbij.

Op donderdag 27 juni vindt van 13.00 – 16.00 uur de afsluiting van de activiteitenweek plaats met een lokale streekmarkt op het centrale plein van de school. Op de streekmarkt kunnen ouders, leerlingen en bezoekers proeven van gezonde producten uit de regio die wordenaangeboden door lokale ondernemers. Ook de Gemeente Harlingen, Buurtsportcoaches, Jongerenwerk Harlingen en de GGD zijn vertegenwoordigd met een stand. Voor de leerlingen en bezoekers zijn er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een sportieve clinic, boogschieten en vis roken.

Om 14.00 uur gaan de zelfgebouwde vlotten te water. Alle vlottenbouwers worden beloond met een cijfer, het project telt mee als onderdeel van het lesprogrammawiskunde/natuurkunde. De groep met het mooiste en origineelste vlot en de groep met de beste, natuurkundig berekende inzinking ontvangt een prijs.