Avondvliegseizoen 2017

Avondvliegseizoen 2017

HARLINGEN – Vanaf maandag 9 januari 2017 worden er ’s avonds weer trainingsvluchten uitgevoerd vanaf vliegbasis Leeuwarden. In de weken 2,3,4,6,7,8,10 & 11 wordt er vanaf vliegbasis Leeuwarden en Volkel op maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur.

Op vrijdag wordt er alleen overdag gevlogen. Het oefenen bij duisternis is noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak. Daadwerkelijke inzet van F-16 jachtvliegtuigen vindt ook vaak plaats bij duisternis.Een F-16 jachtvliegtuig is goed uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo beschikt de vlieger over een nachtkijker, ook wel de Night Vision Goggles (NVG) genoemd. Het kijken door de NVG verbetert het nachtzicht enorm, maar geeft ook beperkingen omdat het te vergelijken is met het kijken door twee kokertjes. Het is dan ook noodzakelijk om dit goed te beoefenen. Dit is pas zinvol wanneer de duisternis volledig is ingetreden. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden maakt het dan ook mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren.

Herstelperiode

Nederlandse F-16’s en het betrokken personeel zijn de laatste twee decennia onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. De jarenlange inzet is echter heel eenzijdig geweest en heeft daarnaast veel gevraagd van de militairen en het thuisfront. Het is dan ook een periode waarbij gewerkt wordt aan het herstel van de brede inzetbaarheid. Dit betekent dat jachtvliegers de verschillende manieren van inzet beoefenen. Het gaat hierbij onder andere om; het luchtgevecht, navigeren, bijtanken in de lucht, laagvliegen in de daarvoor bestemde oefengebieden en avondvliegen. Deze diversiteit aan training is noodzakelijk om straks weer voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige inzet. Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken.

Wilt u meer weten over vliegbewegingen

Zie luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder

Geef een reactie