Bezoekersrecord voor het Kazemattenmuseum

Bezoekersrecord voor het Kazemattenmuseum

Hoogste bezoekersaantal ooit.

 Het Kazemattenmuseum sluit het jaar 2017 af met 14.050 bezoekers. Nooit eerder doorbrak het museum de grens van 14.000 bezoekers. Daarmee werpen de verruimde openingstijden in de vakantiemaanden hun vruchten af. Naar verwachting is dit het begin van de extra toestroom van bezoekers die het Kazemattenmuseum de komende jaren mag verwachten. 

Tijdens de vakantieperiodes is het museum 6 dagen per week open, van dinsdag t/m zondag. In de zomermaanden werd het museum dan ook het vaakst bezocht. De drukste maand was de vakantiemaand augustus met 3970 bezoekers, gevolgd door de maand juli met 2552 bezoekers.

Van de bezoekers was 25% jonger dan 12 jaar. Met name in de maanden april en mei bezoeken veel kinderen het museum, vaak in groepsverband. Ruim 18% van de bezoekers is in het bezit van een kaart zoals de Museum Jaarkaart, danwel een Veteranenpas. Voor de toekomst streeft het museum naar nog verder verruimde openingstijden.

Zoals bekend gaan de ontwikkelingen op Kornwerderzand snel. Gedurende het voorjaar van 2018 opent het Afsluitdijk Wadden Center en op langere termijn zal ook de Vismisgratierivier zorgen voor een extra toestroom van bezoekers aan Kornwerderzand. Het Kazemattenmuseum ontwikkelt plannen waarmee de extra toestroom van bezoekers opgevangen zal kunnen worden. Dat betreft niet alleen nog verder verruimde openingstijden, maar ook uitbreiding van het aantal vrijwilligers, ruimte voor wisselexposities (momenteel Icoon Afsluitdijk – Glowing Nature), verdere herinrichting van het museum en wellicht uitbreiding van het museum.