Bibliotheek zoekt vrijwilligers Digi-Taalhuizen

Bibliotheek zoekt vrijwilligers Digi-Taalhuizen

HARLINGEN – Bibliotheken Noord Fryslân opende afgelopen jaar Digi-Taalhuizen in onder andere Harlingen, Franeker en St.-Annaparochie. In een Digi-Taalhuis begeleiden vrijwilligers mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Afgelopen jaar werden de eerste vrijwilligers aan het ROC Friesland College opgeleid tot taalmaatje. De Bibliotheek is nu op zoek naar meer vrijwilligers.

Digi-Taalhuis

In het Digi-Taalhuis, gevestigd in de Bibliotheek, vinden mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hulp en ondersteuning. In Fryslân zijn er in verhouding veel laaggeletterden (12,1% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar). In het Digi-Taalhuis kunnen zij door computerprogramma’s en cursussen voor zelfstudie, een collectie boeken in eenvoudig Nederlands, een sociale ontmoetingsplek, prettige werkplekken, begeleiding en, waar nodig, doorverwijzing de vaardigheden beter onder de knie krijgen.

Vrijwilligers gezocht

De bibliotheek zoekt taalmaatjes: vrijwilligers die laaggeletterden ondersteunen en begeleiden bij het verbeteren van de taal- en digitale vaardigheden. Belangrijk werk, want wie die vaardigheden onder de knie heeft, kan zich makkelijker ontwikkelen en deelnemen aan de maatschappij. De bibliotheek zoekt mensen met goede sociale vaardigheden, die taal- en digitaalvaardig zijn (basisvaardigheden tekstverwerking, e-mail en internet), minimaal drie uren per week beschikbaar zijn en bereid zijn een training van enkele dagdelen te volgen. Mensen die meer willen weten of zich willen melden als vrijwilliger kunnen contact opnemen met bibliotheekmedewerker Sylvia Laarman: s.laarman@bnfrl.nl.

Het Digi-Taalhuis is een initiatief van gemeenten, welzijnsorganisaties, ROC Friesland College, Stichting Lezen en Schrijven en Bibliotheken Noord Fryslân. Via verschillende instanties worden mensen doorverwezen naar het Digi-Taalhuis. Begeleiding door de taalmaatjes vindt plaats in de bibliotheek.

Download de folder.

Geef een reactie