Bizarre expeditie Harlinger VOC-commandeur in 1643

Bizarre expeditie Harlinger VOC-commandeur in 1643

375 jaar geleden zette op 16 juli de van Harlingen afkomstige Marten Gerritsz Fries als eerste Europeaan voet aan wal op het huidige Russische eiland Sachalin. Voor de Westerse wereld waren de gebieden ten noorden en oosten van Japan toen nog vrijwel onbekend terrein. Afgelopen maandag 16 juli ontving mevrouw Thea Elsinga-van der Zee in Harlingen het eerste exemplaar van een boek over deze expeditie uit handen van schrijver René Attema. Dit boek is de jongste publicatie van de Vereniging Oud Harlingen.

Het boek is het sluitstuk van met tussenpozen vijfentwintig jaar onderzoek naar de VOC-commandeur, dat in 1993 begon met een brief van twee Russische studenten uit Moskou. Fries was in Harlingen door de tijd in de vergetelheid geraakt en veel informatie omtrent deze VOC-dienaar en ontdekkingsreiziger kon daardoor ook niet worden aangeleverd. Reden voor de inmiddels overleden Yde Elsinga om destijds een dossier te openen en een onderzoek te starten, waaraan door de jaren heen een aantal mensen hun medewerking heeft gegeven. Er werden zelfs kopieën van originele documenten uit Jakarta meegenomen en recentelijk deed een Nederlandse docente, woonachtig op Sachalin, nog onderzoek ter plaatse. Tot zijn overlijden was Yde Elsinga de bewaker van het dossier en inspireerde hij anderen mee te helpen gegevens te verzamelen en zelf op onderzoek te gaan.


Een goede reden om het eerste exemplaar aan de weduwe van Yde Elsinga te overhandigen, in aanwezigheid van familieleden en bestuursleden van de historische vereniging. De jubileumviering van deze expeditie met dit boek valt natuurlijk prachtig samen met alle maritieme en culturele aandacht en activiteiten op dit moment in de havenstad en de provincie. René Attema en de Vereniging Oud Harlingen hopen met dit boek Fries steviger op de kaart te zetten. Behalve een straatvernoeming in Leeuwarden en Den Helder en zijdelingse aandacht in publicaties door de jaren heen, is deze Friese zeeheld uit de Gouden Eeuw voor de meeste mensen een grote onbekende. In de gebieden rond de Stille Oceaan is hij over het algemeen veel bekender. Net als Willem Barentsz en Henry Hudson kreeg hij de opdracht een mogelijke noordelijke zeeroute van Europa naar Azië te onderzoeken, maar ook bij hem liep het avontuur heel anders af.

Dit unieke document leest als een spannend verhaal en is mede door de omvang, 112 pagina’s, bedoeld voor een breed publiek. Bovendien is het rijkelijk voorzien van illustraties. Het boek kost € 15,- en is in Harlingen verkrijgbaar bij de bekende verkooppunten.
Ook kan het boek exclusief verzendkosten worden besteld bij de Vereniging Oud Harlingen via het e-mailadres info@oud-harlingen.nl of via Postbus 80, 8860 AB, in Harlingen.