Bouw brug boer Sijtsma van start

Bouw brug boer Sijtsma van start

Afgelopen vrijdag is De Boer & De Groot civiele werken gestart met de bouw van een nieuwe brug over de Achlumervaart in Harlingen. De brug maakt onderdeel uit van de nieuwe ontsluitingsweg voor de boerderij van Hendrik Sijtsma en wordt uitgevoerd in stalen damwand met een betonnen landhoofden en dek. De ontsluitingsweg, tevens uitgevoerd in beton, wordt aangelegd door Loonbedrijf Lageveen en Bouwbedrijf Jelle Bruinsma. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de zomervakantie gereed. De nieuwe ontsluitingsweg (niet openbaar) wordt ongeveer 1 kilometer lang en 3 meter breed en sluit aan de zuidkant aan op de boerderij van Sijtsma.

De particuliere overweg aan de Oude Trekweg in Harlingen waar eind maart een vader en zoon om het leven kwamen, wordt hierna opgeheven. ProRail-directeur Pier Eringa en boer Hendrik Sijtsma bereikten hier eerder overeenstemming over. ProRail betaalt de aanleg van de weg en de noodzakelijke brug over de Achlumervaart. Sijtsma stelt de grond ter beschikking, maar krijgt daar een vergoeding voor van ProRail. Pier Eringa: ”het is de missie van ProRail het aantal overwegen terug te dringen, te beginnen met de meest onveilige, maar het liefst willen we helemaal geen overwegen meer. De veiligste overweg is namelijk een opgeheven overweg. Onbewaakte overwegen zijn niet meer van deze tijd, die zijn als eerste aan de beurt”.