Breuk in hoofdriolering

Breuk in hoofdriolering

Bij renovatiewerkzaamheden van Wetterskip Fryslân bij de Oude Trekweg aan de rioolzuivering is een breuk ontstaan in een hoofdrioolleiding. Hierdoor functioneert de afvoer van de diepriolering in Harlingen niet.

Er is volgens het Wetterskip geen direct gevaar geweest voor de volksgezondheid. Op diverse locaties in het Oosterpark en de Spiker is vuil water in het oppervlaktewater terecht gekomen. Op een aantal locaties is daardoor vissterfte en stankoverlast opgetreden. Er wordt afgeraden om met het oppervlaktewater in contact te komen. Let daarbij ook op uw hond.


Het rioolwater werd met tankauto’s afgevoerd naar de rioolzuivering. Wetterskip Fryslân heeft noodpompvoorziening op de hoek van de Oude Trekweg met de Kanaalweg geplaatst. De verwachting is dat de rioleringsproblemen daarmee weer opgelost zijn..

De gemeente Harlingen is inmiddels begonnen met het weghalen van dode vissen. Om de waterkwaliteit en zuurstofniveau weer op niveau te brengen gaat Wetterskip Fryslân de sloten in het Oosterpark en de Spiker doorspoelen met schoon oppervlaktewater.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wetterskip Fryslân: https://www.wetterskipfryslan.nl/contact