CBS “De Ark” uit Makkum adopteert monument voor kapitein Boers en luitenant Ham t.b.v. 4 mei herdenking

CBS “De Ark” uit Makkum adopteert monument voor kapitein Boers en luitenant Ham t.b.v. 4 mei herdenking

Naast de Johan Willem Frisoschool uit Leeuwarden is daarmee een tweede monument van het Kazemattenmuseum geadopteerd door een basisschool.

Daarmee hoopt het museum het belangrijke verhaal van Kornwerderzand ook voor toekomstige generaties levend te houden.


Op 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking in het Kazemattenmuseum plaats. De herdenking zal vanaf 18.00 uur plaatsvinden bij de drie monumenten.

Bij de monumenten worden kransen gelegd, waarna er gelegenheid is tot het leggen van bloemen.

Kransen en bloemen zullen worden gelegd door het provinciebestuur in de personen van CDK in Fryslân, dhr. Brok en vice-voorzitter van de Provinciale Staten, dhr. Hoogland, burgemeester de Vries van SW Fryslân, vertegenwoordigers van Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, veteranenorganisaties, nazaten van kapitein Boers, bevelhebber van de stelling Kornwerderzand tijdens de meidagen van 1940, kinderen van de twee adoptiescholen, de Zeekadetten uit Harlingen, bestuur en vrijwilligers van het Kazemattenmuseum en aanwezige belangstellenden en kinderen.

Een detachement van het 44e Painfbat Reg. Johan Willem Friso zal een erewacht vormen, terwijl tamboers en pijpers van de Koninklijke Marinierskapel de herdenking muzikaal zullen begeleiden. 

De overdenking zal worden uitgesproken door da. mevrouw C. Nicolay uit Heerenveen.

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd.

De komende jaren doet het Nationaal Comité een appèl op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité onder de noemer “In vrijheid kiezen”. Met dit thema sluit het Comité aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen.  Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen.

De voorzitter van het Kazemattenmuseum, dhr. Ruurd Gaastra, zal in zijn toespraak aansluiten bij dit thema.

Aansluitend op de herdenking te Kornwerderzand zullen te Makkum de gevallenen worden herdacht in een stille tocht en de herdenkingsbijeenkomst.

Deelnemers voor deze stille tocht dienen zich rond 19.00 uur te verzamelen op de Ds. L. Touwenlaan te Makkum, ter hoogte van de St. Martinusschool.

N.B. Wij raden bezoekers met klem aan om te parkeren op de parkeerplaats bij het Afsluitdijk Wadden Centrumen via de trappen naar het museum te gaan of als men slecht ter been is via Breezanddijk te rijden en dan voor de brug af te slaan naar het museum.