Collecte Hartstichting brengt € 3276,00 op in Harlingen en Midlum

Collecte Hartstichting brengt € 3276,00 op in Harlingen en Midlum

Ruim 70 collectanten haalden geld op voor oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden

De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 7 tot en met 13 april heeft dit jaar € 3276,00 / een mooi geldbedrag in Harlingen en Midlum opgeleverd. De Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners van harte voor de bijdrage. Dankzij de giften werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. Want een gezond hart is niet vanzelfsprekend.


We hebben in 55 jaar al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Met het oog op het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten is het noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten vroeger kunnen herkennen en opsporen én beter kunnen behandelen. Want iedereen heeft recht op een gezond hart. Een hart waarmee je alles uit het leven haalt, dat je kracht geeft om te groeien, te leven en lief te hebben.

Oplossingen

De Hartstichting werkt aan drie doelen: voorkomen van hartproblemen, snellere hulp in een noodsituatie en betere behandelingen. Binnen deze doelen werken we aan verschillende oplossingen. Zo werken wij bijvoorbeeld aan een eenvoudige bloedtest waarmee je erfelijke factoren kunt achterhalen en hartproblemen kunt voorkomen. En we onderzoeken welke signalen er vooraf gaan aan hart- of herseninfarcten. Zodat infarcten op tijd ontdekt of zelfs voorkomen kunnen worden. Lees meer over onze doelen en oplossingen op hartstichting.nl.

Over de Hartstichting

De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk werken wij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen wij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. Onze ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening. Voor meer informatie: hartstichting.nl

Plaatselijke steun ondernemers

De plaatselijke ondernemers, Maurice Lunenborg van Plus supermark in Harlingen en Vincent Weinbelt van Hotel Restaurant Anna Casparii hebben een gewaardeerde bijdrage geleverd aan de collectecampagne.

De heer Weinbelt heeft belangeloos een ruimte ter beschikking gesteld voor het verzamelen van de collectebussen. De heer Lunenborg heeft de collectanten getrakteerd op een zakje chocolade verrasing.