D66 Harlingen: samen krijgen we het voor elkaar!

D66 Harlingen: samen krijgen we het voor elkaar!

Goed wonen. Goed werk. Goed onderwijs. Goed bestuur. Dat zijn de punten die voor D66 belangrijk zijn. Daar willen we ons sterk voor maken. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we iedereen voor nodig. Samen krijgen we het voor elkaar! Op veel plaatsen bloeit Harlingen. Het is goed wonen in Midlum, Wijnaldum en Harlingen. Daar kunnen én mogen we tevreden over zijn. Maar er zijn ook uitdagingen. En die gaat D66 niet uit de weg. We willen bijdragen aan een positief en toekomstgericht raadsbreed programma.

De gemeente moet de belangen van inwoners, bedrijven en organisaties voorop zetten en niet de onderlinge politieke strijd. We gaan aan de slag met een nieuwe generatie inwoners. Die moeten opgroeien met voldoende kansen en uitdagingen. We willen de openbare ruimte zo
inrichten dat groen, recreatie en werken vanzelfsprekend is. D66 werkt aan kansen voor iedereen. Daarom zetten we onderwijs op één. Daarom willen we minder regels. Daarom willen we dat de overheid met u meedenkt en niet voor u. Het verkiezingsprogramma van D66 is te vinden op www.d66harlingen.nl. Vanaf vandaag presenteren we iedere dag één van de kandidaten van onze kieslijst via onze sociale media. Houd dus Facebook, Twitter en Instagram in de gaten en leer onze kandidaten kennen! D66 gaat uit van het positieve. We hebben iedereen nodig om Harlingen sterker te maken. Samen krijgen we het voor elkaar.