De Oudheidkundige Vereniging Barradeel organiseert lezing over de Fryske Mole

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel organiseert lezing over de Fryske Mole

De achtkantige poldermolen de Eendracht aan de Foarryp bij Wijnaldum. Gebouwd in 1802 en afgebroken in 1951.

Vanaf de 17e eeuw begint de Nederlandse windmolen aan een geweldige opmars, met als hoogtepunt de tweede helft van de 19e eeuw. Er staan dan naar schatting 9.000 molens in Nederland.  In Fryslân staan in die periode maar liefst 2.400 molens!  Nu zijn er nog ongeveer 130 werkende molens. Stichting De Fryske Mole heeft hiervan 42 in bezit en samen met andere moleneigenaren zetten zij zich in voor het behoud van deze molens.

De lezing zal worden verzorgd door de heer W. Schukken, voorzitter van de stichting De Fryske Mole.Ook in de voormalige gemeente Barradeel stonden een groot aantal molens, o.a. in Minnertsga, Oosterbierum, Sexbierum, Wijnaldum en Almenum. Dit waren meestal koren- en poldermolens, behalve bij Almenum, daar stonden maar liefst 14 industriemolens!
Helaas is in de gemeente Barradeel alleen molen de Korenaar, te Sexbierum gebouwd in 1868 ontkomen aan de sloophamer.

Tijdens deze lezing is er o.a. aandacht voor; de oorsprong van de molen, de functies van de molen en het bewaren en in standhouden van de Fryske molens door stichting De Fryske Mole.

U bent op vrijdag 26 oktober, van harte welkom in dorpshuis It Waed, Skoallestrjitte 12 te Sexbierum. Aanvang van de lezing is 20.00 uur. De toegang is gratis.