Directeuren Rijksmuseum en Hannemahuis ruilen van positie

Directeuren Rijksmuseum en Hannemahuis ruilen van positie

Op 23 november 2018 ruilen Taco Dibbits, directeur Rijksmuseum, en Hugo ter Avest, directeur museum Hannemahuis, tijdelijk van positie. Taco Dibbits is een dag lang directeur van het museum in Harlingen en Hugo ter Avest vervangt hem die dag als directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is een tijdelijke positieruil tussen het grootste museum van Nederland (600 fte) en een klein museum (3 fte).

Leren van elkaar

Zowel de stadsmusea als het Rijksmuseum leren van de uitwisseling. Zo wil Dibbits graag weten op welke wijze een klein museum actief de verbinding zoekt met haar omgeving. Mede daarom staat er op 23 november een ontmoeting met het bestuur en de Vrienden van het Hannemahuis gepland. Ter Avest is vooral ook benieuwd hoe de besluitvorming plaatsvindt tot plaatsing van een object. Uitdagingen liggen er voor beide museumdirecteuren genoeg, beiden kijken daarom ook erg uit naar de uitwisseling.


Lage Landen

Aanleiding voor deze opmerkelijke ruil is het project Lage Landen: een reizende tentoonstelling langs de stad

smusea in Zutphen, Hoorn, Harlingen, Bergen op Zoom en Gouda. De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door een grote bruikleen van het Rijksmuseum. De vijf stadsmusea die zich verenigd hebben in een stichting (M5), kunnen in de loop van zeven jaar beschikken over 160 schilderijen uit het bezit van het Rijks. De schilderijen worden geselecteerd door de stichting aan de hand van vier thema’s. Het eerste thema is het element Aarde. Water, Lucht en Vuur volgen in latere jaren.

Ingrijpende samenwerking

Voor de stadsmusea is het een unieke gelegenheid om topwerken uit de collectie Nederland aan het publiek in de regio te laten zien. Voor het Rijksmuseum is het een uitgelezen mogelijkheid om onbekende en bekende werken uit de collectie te laten rouleren door Nederland. De grote cultuurfondsen en de Bankgiroloterij steunen de stichting van de vijf stadsmusea in hun ingrijpende samenwerking. De tentoonstelling Lage Landen is in Harlingen te zien van 13 oktober 2018 tot 3 februari 2019. Daarna reist Lage Landen door naar Markiezenhof in Bergen op Zoom en daarna naar Museum Gouda.