Een memorabele raadsvergadering op 21 maart 2019

Een memorabele raadsvergadering op 21 maart 2019

Eén van de kortste raadsvergaderingen sinds tijden, namelijk maar 55 minuten. Wél een vergadering waarin het amendement op het preadvies armoedebeleid én de motie over de verbodsbepaling over het op- en loslaten van alle soorten ballonnen bij feesten en evenementen in de gemeente Harlingen, unaniem door de gemeenteraad zijn aangenomen. Beide op initiatief van de PvdA-fractie (eigenlijk van ons jongste fractielid Welmoed Konst) en met volledige steun van alle partijen in de gemeenteraad ingediend.

Natuurlijk is er discussie en vullen we elkaar inhoudelijk aan. Zo hebben de woordvoerders voor het armoedebeleid een avond bij elkaar gezeten om tot een gezamenlijk amendement te komen. En er is voor de motie rondom het verbod op het loslaten van ballonnen nog heen en weer gebeld met bijvoorbeeld Sietse Zoodsma van het CDA om te kijken naar de andere soorten ballonnen die er ook zijn. Het gevolg: de gehele gemeenteraad is tevreden met wat er op tafel ligt, omdat we aan het begin van de voorbereiding al met elkaar zijn gaan praten.Volgens ons is dit de crux van goed raadswerk: Vooraf met zoveel mogelijk partijen het onderwerp goed voorbereiden. Vervolgens ons richten op het kaderstellen voor en het controleren van de uitvoering door het college en de ambtenaren.

Natuurlijk moeten we ervoor oppassen dat het debat niet wordt doodgeslagen en dat de gemeenteraad transparant blijft naar de burger, maar we moeten er ook voor oppassen dat het politieke spel van het debat de kwalitatieve inhoud van het onderwerp schaadt. We denken dat we daar ten aanzien van het concept armoedebeleid in geslaagd zijn. Voor ons is dit onderwerp te belangrijk om het risico te lopen dat deze door mogelijk negen nogal verschillende amendementen en de politieke discussie daarover teveel zou worden beschadigd. Volgens ons heeft de gemeenteraad hiermee het experiment succesvol uitgevoerd en het smaakt naar meer.

De gemeenteraad moet naar onze mening veel meer het initiatief naar zich toe trekken. De uitvoering volgen is prima, maar het richting geven hoort bij de gemeenteraad. Laten we hopen dat we met deze gezamenlijke optredens een stap in de goede richting voor nog beter raadswerk hebben gezet.

PvdA Harlingen

Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga, Edwin Helvrich en Hein Kuiken