Eerste kievitsei 2019 van de gemeente Harlingen

Eerste kievitsei 2019 van de gemeente Harlingen

En ook het laatste eerste ei van 2019 is binnen! Een enthousiaste Sjoerd Atze de Jong vond vanmorgen nabij Achlum, maar wel net in de gemeente Harlingen een kievitsei op bouwland. Het slechte weer weerhielden kievit en zoeker er niet van om een eitje te leveren.

Foto en tekst: BFVWHiermee is het frije fjild in de hele provincie gesloten. Tijd voor de nazorg in het eigen wachtgebied, we hopen op een succesvol jaar!