Federatie Barradeel jeugd kaatst in Harlingen

Federatie Barradeel jeugd kaatst in Harlingen

De jeugdwedstrijden van de federatie Barradeel worden elke week gehouden op vrijdag. Er zijn 7 dorpen plus de stad Harlingen aangesloten bij deze federatie en op vrijdag 9 juni was Harlingen aan de beurt om deze wedstrijd te organiseren. Er werd in 3 verschillende categorieën gekaatst: de welpen, de pupillen en de schooljeugd. 

Voor de categorie jongens/meisjes (14 – 16 jaar) was niet voldoende deelname. In de andere categorieën werden de jongens en de meisjes samen gevoegd.

Op het mooie kaatsveld van kv Eendracht lagen drie speelvelden klaar, zodat er om 16.30 uur onder prima weersomstandigheden kon worden begonnen.

De welpen (8 en 9 jaar)

Fed. Harlingen welpen prijswinnaars 2017.

Bij de welpen stonden er 4 parturen op de lijst en kon iedereen drie keer kaatsen.

Er waren drie parturen die twee winstpartijen konden noteren, dus was het nog even rekenen om te kijken hoe de prijzen verdeeld moesten worden. Twee parturen hadden allebei 18 eersten voor. De eersten die ze tegen hadden gekregen moesten dus de doorslag geven. Het verschil was dus erg klein!

1e prijs: Sophie Kroondijk (St. Annaparochie) en Sijtse Kloosterman (Sexbierum)

2e prijs: Doutzen Bijlsma (Harlingen) en Hjalmar Dijkstra (St. Annaparochie)

De welpen kregen hierna de prijzen meteen uitgereikt, want zij waren veel eerder klaar dan de beide andere categorieën.

De pupillen (10 en 11 jaar)

Fed. Harlingen pupillen prijswinnaars 2017

Bij de pupillen stonden 6 parturen  op de lijst en werd er in twee poules van 3 gekaatst.

In de A poule was van enige spanning geen sprake, want het partuur van Jaimy Koel en Brent Jesse van Beem was veel te sterk en won twee keer gemakkelijk.

In de B poule was het juist heel erg spannend en eindigden de wedstrijden tweemaal op 5-5 en een maal op 5-4.  De nummers 1 van elke poule kaatsten hierna de finale en de nummers twee streden om de derde prijs.

1e prijs: Jaimy Koel (Harlingen) en Brent Jesse van Beem (Dronrijp)

2e prijs: Nick van der Walt (Sexbierum), Koos Jorna en Lieke Jeeninga (beide Harlingen)

3e prijs: Enrico Post (Sexbierum) en Davy de Haan (Harlingen)

De schooljongens en meisjes (12 en 13 jaar)

Fed. Harlingen schooljeugd prijswinnaars 2017

Hier stonden ook 6 parturen op de lijst en werd er in twee poules van 3 gekaatst.

In poule A was het partuur van Jesse Kroondijk en Emma Jeeninga heer en meester en won twee keer gemakkelijk.

In de B poule was het spannender, want hier werd pas in het laatste eerst beslist wie er in de finale zou komen. Sigrid Post en Sil van der Geest wonnen met 5-5 en 6-2 van Rink Rudmer Sterk en Jordy de Haan.   Dit laatste partuur wist daarna nog net de 3e prijs te winnen, door met 5-5 en 6-0 te winnen van Dylan Koel en Merthe Scheffer (beide Harlingen). In de finale waren Jesse en Emma duidelijk te sterk voor Sigrid en Sil.

1e prijs: Jesse Kroondijk (St. Annaparochie) en Emma Jeeninga (Harlingen)

2e prijs: Sigrid Post (Sexbierum) en Sil van der Geest (Wijnaldum)

3e prijs: Rink Rudmer Sterk (Berlikum) en Jordy de Haan (Harlingen)

De prijzen werden hierna uitgereikt door voorzitter Jan Nieuwenburg. Hij bedankte hierbij de vrijwilligers en speciaal de drie scheidsrechters Douwe Broersma, Simon de Groot en Age Tichelaar. Age kreeg zelfs nog een krans omgehangen, want die was extra besteld vanwege de kans op een overwinning van het partuur met drie kaatsers! Dat partuur won wel de tweede prijs  bij de pupillen en er is dus nog een extra beker besteld!