Financiële impuls voor Harlinger woon- en leefomgeving

Financiële impuls voor Harlinger woon- en leefomgeving

De Bouwvereniging investeert een bedrag van 35 miljoen euro in de Harlinger woon- en leefomgeving. De impuls van 35 miljoen komt onder meer ten goede aan: nieuwe sociale huurwoningen, verbeteringen en groot onderhoud. Dit alles naast een gematigd huurbeleid, waardoor huren betaalbaar blijven.

Foto: Ubbo PosthumaDeze afspraak staat vastgelegd in de prestatieafspraken tussen de gemeente Harlingen, de Bouwvereniging en de Huurdersvereniging Harlingen. Jaarlijks maken de drie partijen afspraken over de betaalbaarheid, duurzaamheid, het sociale huurwoningbestand van de Bouwvereniging, leefbaarheid en het doelgroepenbeleid. De afspraken voor 2019 werden op donderdag 13 december 2018 ondertekend.

Kortere wachttijd sociale huurwoningen

Ruim 21 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de nieuwbouwprojecten Kluerd/Ropens,  Plan Zuid en Dukdalf. Naar verwachting daalt, vanwege de investering in de nieuwbouw, de wachttijd voor een sociale huurwoning de komende jaren.

Duurzame maatregelen en woningverbeteringen

Binnen de bestaande bouw, bij 481 woningen worden isolerende maatregelen getroffen en verbeteringen (nieuwe keukens en/of badkamers) uitgevoerd voor ruim 7 miljoen euro.

Onderhoud

Aan regulier onderhoud wordt 6,5 miljoen euro uitgegeven. Er wordt bij 423 woningen groot onderhoud uitgevoerd.

Woonwensen in kaart

Voor de doelgroep jongeren is afgesproken dat de gemeente en De Bouwvereniging de woonwensen en woonbehoefte verder in kaart brengt.

Blij met investeringen in nieuwbouw

In 2019 en 2020 wil de Bouwvereniging 182 nieuwe sociale huurwoningen opleveren. Wethouder Hein Kuiken, Directeur-bestuurder Petra van der Wier en voorzitter van de huurdersvereniging Laurens Posthumus zijn blij met deze nieuwbouw. Na 2020 krijgt de nieuwbouw in de gemeente Harlingen een vervolg met fase 3 van Plan Zuid en de herstructureringsprojecten in Midlum en Wijnaldum.