Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 Harlingen

Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 Harlingen

De gemeenteraad heeft op 23 januari 2019 in zijn vergadering het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 vastgesteld.

Dit plan omvat in grote lijnen het riool- en waterbeheer in de gemeente Harlingen. Hierin staat onder meer hoe de gemeente de afwatering organiseert. Denk daarbij aan het opvangen van afvalwater, hemelwater of huishoudelijk afvalwater. Maar ook worden, naast het reguliere rioolonderhoud, actuele zaken opgenomen. Denk daarbij aan hoe we omgaan met wateroverlast en hoe we de openbare ruimte klimaatbestendig kunnen inrichten.Download