Geslaagd voor EHBO examen

Geslaagd voor EHBO examen

Namens de knv EHBO afdeling Harlingen, gaf kaderdocent Koos Nijpjes uit Menaldum, in de afgelopen 12 weken EHBO lessen aan negen cursisten die uit monden in een examen. De examinatoren, mevrouw Langerak-Heida en de heer Venema werden geassisteerd door de lotussen: Luuk Sijtsma en Angela Sijtsema namen op 16 mei dat examen af in het muziekgebouw van Hosanna dat ook de thuisplaat is van de EHBO afdeling.

De kandidaten slaagden alle negen. Een jongeman uit Workum Bert Jan Blok, wist zich vergezeld van acht dames: Dieta Postma-Westerhof  Harlingen, Susan Hengeveld-Reuten Harlingen, Corrie Post Harlingen, Willy Koehoorn Harlingen, Sari Anna Dijkstra, Hurdegaryp, Reiny Wiersma uitBaaium, Klaske Zwerver Wolsum en Grietje Haisma Burgum, Uit handen van Anne Bouma, bestuurslid, kregen de cursisten en de kaderdocent een beademingsmasker uitgereikt die ingezet kan worden bij een reanimatie. De diploma’s komen over enkele weken uit Den Haag. Met het behalen van het diploma hebben de kandidaten ook de aantekeningen Reanimatie en AED en EHAK, Eerste Hulp Aan Kinderen. Dit laatste diploma is verplicht bij onder andere gastouderschap en of kinderdagopvang. 


Voorzitter Joop van der Heide, feliciteerde de groep en de docent,dankte de lotus mensen en examinatoren voor hun inzet en overhandigde een Harlinger Leeuwkoek. Hij nodigde de kandidaten uit om vooral hun diploma geldig te houden. Het diploma heeft een geldigheidsduur van twee jaar waarna verlengd moeten worden. De gediplomeerden moeten dan wel hun competentie bewijzen en daartoe biedt de afdeling per jaar drie cursusavonden aan. De foto toont de gediplomeerde groep en docent Koos Nijpjes op de trap in het muziekgebouw.