GrienLinks en PvdA: Defensie moet natuurvergunning aanvragen voor Waddengebied

GrienLinks en PvdA: Defensie moet natuurvergunning aanvragen voor Waddengebied

“De Waddenvereniging en Natuurmonumenten hebben gelijk: Defensie moet een natuurvergunning aanvragen voor militair vliegverkeer boven het Waddengebied”, vinden GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek en PvdA Statenlid Marijke Roskam. Daarom hebben de statenfracties GrienLinks en PvdA schriftelijke vragen daarover gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Van der Hoek en Roskam: “Het is een zeer kwetsbaar en beschermd natuurgebied. Als straaljagers daaroverheen vliegen kan dat de natuur verstoren. Denk bijvoorbeeld aan rustplekken voor vogels. En omdat het Waddengebied bij Natura 2000 hoort en Werelderfgoed is, gelden er bepaalde regels. Als bedrijven activiteiten willen houden die effect hebben op het Waddengebied, moeten ze een natuurvergunning aanvragen en moet er een natuurtoets worden uitgevoerd om de mogelijke schadelijke effecten te toetsen. Wij zijn het helemaal met de natuurorganisaties eens dat dat ook voor Defensie moet gelden. Daarom hebben we Gedeputeerde Staten gevraagd of ze bereid zijn er bij het ministerie op aan te dringen alsnog een natuurvergunning aan te vragen. Tenslotte ligt er al een toezegging uit 2008 van de toenmalige staatssecretaris van Defensie dat de aanvraag gedaan zou worden. Zo snel als de straaljagers overvliegen, zo traag is de reactie uit Den Haag. Wij willen dat die toezegging nu ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.”