GrienLinks: provincie moet nu doorpakken voor minder zoutzuur uit de REC

GrienLinks: provincie moet nu doorpakken voor minder zoutzuur uit de REC

“Dat zowel Omrin als de provincie fout hebben gehandeld bij het berekenen van de uitstoot van onder meer zoutzuur van de afvaloven in Harlingen (de REC) is duidelijk na de uitspraak van de Raad van State op 23 mei 2019. We hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het nieuwe college”, zegt GrienLinks fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg.

Al jaren zijn er veel klachten en zorgen van omwonenden over de uitstoot van mogelijk schadelijke stoffen door de REC. Een van de klachten was dat de REC te hoge normen aan zou houden voor de uitstoot van zoutzuur. De directie van de REC gaat ervan uit dat ze een flinke bandbreedte mag toepassen bij wat de REC per jaar mag uitstoten. Dat is niet terecht, zegt de Raad van State. De provincie moet nu een nieuw besluit nemen over een verzoek uit 2014 van de Stichting Afvaloven Nee (SAN) aan de provincie om te handhaven.Sikkes-van den Berg: “De Raad van State zegt niet alleen dat dat verzoek van SAN terecht was. Maar ook dat zowel de Omrin als de provincie de juiste berekening hadden kunnen weten vanaf de start van de afvaloven in 2011. Dat is nogal wat, vinden wij.”

In de Staten is op 31 oktober 2018  unaniem een motie aangenomen met het verzoek aan Gedeputeerde Staten om Omrin te verzoeken hun bedrijfsvoering aan te passen aan de juiste normen en minder zoutzuur uit te stoten. Het college gaf aan dat vanaf 1 januari 2019 de normen volgens de methode van Rijkswaterstaat berekend zouden worden.

GrienLinks is verbaasd dat dit vervolgens niet is gebeurd. Sikkes-van den Berg: “In plaats van dat de REC de te hoge zoutzuuruitstoot aanpaste,  lazen we in een brief van Gedeputeerde Staten dat Omrin juist een aanvraag wilde doen voor aanpassing van de norm in de vergunning. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld! Helemaal bijzonder vinden we het dat op de website van Omrin is te zien dat de uitstoot van zoutzuur nog steeds op het oude niveau zit. Onbegrijpelijk. We willen daarom weten van het college op welke manier ze aan de orde stelt dat de REC nog steeds niet de voorgeschreven normen aanhoudt. Omrin heeft al meerdere waarschuwingen en verzoeken gekregen om de bedrijfsvoering aan te passen. Wij vinden dat als Omrin dat weigert of niet kan waarmaken, de afvaloven moet sluiten totdat het mogelijk is met de juiste bedrijfsvoering de normen te halen zoals vergund.”

Gedeputeerde Staten moeten voor 10 juli 2019 een nieuw besluit nemen over het verzoek van de Stichting Afvaloven Nee om te handhaven op de te hoge uitstoot van zoutzuur in 2014.

Uitspraak RvS 29 mei 2019 zoutzuurkwestie
Toepassen betrouwbaarheidsinterval