GroenLinks niet naar ‘commissie stiekem’

GroenLinks niet naar ‘commissie stiekem’

Waarom GroenLinks niet aanwezig is bij de besloten (geheime) raadsvergadering, inzake de rechtsgang met Wobke Klaver (en anderen).

Wij zijn sowieso tegen besloten vergaderingen waarvan geheimhouding geëist  wordt. Als ze over personen, of persoonlijke zaken gaan kunnen we er mee leven, maar niet als ze over zakelijke geschillen handelen, die iedereen aangaan.

De vergadering van woensdag 18 januari ging over het geschil met Wobke Klaver (of een van zijn bv,s) binnen het juridische kader: ‘stand van zaken‘ Kimswerda – Ludinga . Dit geschil gaat de gehele gemeente cq. gemeenschap aan, maar vooral de bewoners van Ludinga en de Kimswerderweg. Dus moest dit openbaar behandeld worden. Er spelen  overigens meer zaken die openbaarheid behoeven: zoals  het langparkeren in de gemeente en de ontwikkeling van het Spaansen terrein. Deze kwesties gaan over gemeentelijke belangen, belangen van de burgers en waarvan iedere inwoner het recht op informatie heeft.

Het argument dat een tegenstander door deze openbaarheid dan op de hoogte is van de kennis en de juridische stappen van de gemeente, is een non argument, omdat een gemeente een openbaar lichaam is en openheid van zaken behoort te geven. Bij onwil van de gemeente kun met de Wet Openbaarheid van Bestuur van mei 1981 de zaak open breken.  Het natuurlijk zo dat je (ook op het juridische vlak) met openheid en eerlijkheid het verst komt! Immers als je zaken in het geheim afhandelt, heb je iets te verbergen en zal je dus wel dingen doen die niet door de beugel kunnen. Ook het argument ‘tactiek’ gaat niet op, want hoever zijn we nu gekomen met al die geheime ‘tactiek’?

Een zeer belangrijk argument tégen geheimhouding is ook, dat je de onderwerpen  die je in het geheim behandeld, niet in het openbaar besproken mogen worden! Dit betekend dus dat je er alleen met de raadsleden aanwezig op de besloten raadsvergadering over mag spreken Zij hebben immers geheimhouding gezworen, en zijn strafbaar als zij zich hier niet aan houden. Dus kun je de informatie, op deze vergaderingen verstrekt niet delen met deskundigen. Je hebt immers geheimhoudingsplicht. Dit betekend dat je nooit een second opinion aan een onafhankelijk deskundige kunt vragen. Als wij niet naar dit soort vergaderingen gaan, zijn we  vrij om over deze zaken te discussiëren en informatie in te winnen en zijn we niet met handen en voeten gebonden. Transparante democratie is de hoofdreden waarom GroenLinks niet bij besloten vergaderingen vertegenwoordigd is.

Fractie en bestuur GroenLinks afd. Harlingen.

Geef een reactie