Grote verkeerscontrole bij feest Hells Angels

Grote verkeerscontrole bij feest Hells Angels

De politie, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de Douane houden zaterdagmiddag en avond een verkeerscontrole op de toegangsweg van het industrieterrein Oostpoort in Harlingen. In het clubhuis van de Hells Angels op hetzelfde industrieterrein is namelijk een groot feest gaande. Daar waar de Hells Angels is de politie ook. Tijdens de controle treedt de politie op tegen verkeersovertredingen en andere strafbare feiten. Ook worden openstaande boetes en belastingschulden geïnd. Mensen die nog een gevangenisstraf hebben openstaan, worden aangehouden. Daarnaast wordt tijdens de controle gewerkt aan het versterken van de informatiepositie rondom de Hells Angels. Dat betekent onder andere het in beeld brengen van sleutelfiguren.

Leden van de Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), waaronder de Hells Angels, zijn regelmatig in verband te brengen met georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt en met norm overschrijdend gedrag. Reden genoeg om tijdens de controle integraal samen te werken met de Belastingdienst, de Douane, de Koninklijke Marechaussee, de gemeente Harlingen en het Openbaar Ministerie. Gezien het internationale karakter van de Hells Angels zijn bij de controle ook agenten aanwezig uit andere landen, waaronder Duitsland. (Politie Noordwest Fryslân)