Harlinger Stadsgidsen: volop actief

Harlinger Stadsgidsen: volop actief

Harlingen – Sinds 1984 is er een gidsenteam in de Friese Havenstad actief dat rondwandelingen verzorgt door het goed geconserveerde stadshart. De groep vrijwilligers, 15 in getal, heeft in 2017 rond de 2500 gasten rondgeleid. De groep werd in het afgelopen jaar ook een stichting. Door de toenemende aanvragen was een rechtspersoon noodzakelijk geworden. Een groot deel van de groep volgde in het afgelopen jaar een reanimatiecursus, volgde lezingen over Harlingen, zorgde zelf voor documentatie om te bestuderen kortom de groep is weer optimaal toegerust om de gasten in Harlingen te ontvangen. (Foto: Ruud Burgers)

De eerste boekingen in 2018 zijn overigens al binnen. Een verdrietige gebeurtenis deed zich in oktober voor toen Gerry Kuijper plotseling overleed. Gerry Kuijper stond in 1984 aan de basis van het team en was als coördinator van de aanvragen en verdeling van de wandelingen als een spin in het web. Interim coördinator is Hans Burkels, tevens penningmeester van het team. Voorzitter is Sjoerd van der Schaar en secretaris Paul Scheffer. De andere bestuursleden worden gevormd door de complete groep. Naast documentatie, aanschaf boek- en naslagwerken maakt het team elk jaar een studiereis. Afgelopen jaar werd het schaatsmuseum in Hindeloopen bezocht, werd een bezoek gebracht aan het Woudagemaal in Lemmer en werd Makkum vereerd met een strandbezoek. De huidige samenstelling van het team: Paul Scheffer, Jan de Groot, Greet Stoker, Cor Bolman,  Joop van der Heide, Rinnie van der Meulen, Anneke Visser, Marlies van Bon, Tiedo de Boer, Willem Visser, Sjoerd van der Schaar, Jan Zeinstra, Hans Burkels, Dirk Hoekstra en Jan Meester. De Gidsen verzorgen wandelingen in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. De Harlinger Stadsgidsen zijn volop bezig met de geschiedenis, het nu en de toekomst van de unieke Waddenstad.. De gemeente vraagt ook elk jaar aan de gidsen om nieuwe Harlinger inwoners te trakteren op een kennismakingsstadswandeling. Het team heeft inmiddels ook de nieuwe gemeentesecretaris een verkennende wandeling aangeboden.