Harlinger stichting: snel afspraken over zoutwinning

Harlinger stichting: snel afspraken over zoutwinning

Stichting Bescherming Historisch Harlingen wil voor 1 maart 2019 duidelijkheid over de afspraken omtrent de gevolgen van zoutwinning onder de Waddenzee.

Vanaf 2020 wil Frisia Zout op 3 kilometer uit de kust van Harlingen zout gaan winnen onder de Waddenzee. Hoewel het bedrijf verwacht dat negatieve gevolgen voor de historische binnenstad nihil zijn, is Frisia bereid met de Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH), gemeente, provincie en ministerie van economische zaken afspraken te maken over de gevolgen van eventuele bodemdaling. Lees verder op LC.nl