Het NK pupillen jongens bij kv Eendracht

Het NK pupillen jongens bij kv Eendracht

Zaterdag 24 juni werd de Bondswedstrijd (NK) van de knkb voor de pupillen jongens gehouden bij kv Eendracht. Er stonden 22 parturen op de lijst en er kon om 10 uur gestart worden in acht perken. De vaart zat er dus goed in. Het Harlinger partuur bestond uit Thom Posthumus, Koos Jorna en Jaimy Koel. Zij hadden mooi geloot met nummer 21. De tegenstander kwam uit Morra-Lioessens en de Harlingers kwamen meteen goed uit de startblokken en bouwden een mooie voorsprong op. De wedstrijd werd zonder grote problemen gewonnen met 5-2 en 6-6. Via een staand nummer kwamen ze zo mooi in de derde omloop terecht. Hierin troffen ze het partuur uit Pingjum. Zij kaatsten als tweetal en dat deden ze erg goed.  Helaas gingen de kopjes bij de Harlinger jongens al snel omlaag en dat is meestal geen goed teken. Harlingen werd ruim verslagen met 5-2 en 6-6. Voor Pingjum betekende dat een plaats in de halve finale.

De tegenstander in deze halve finale werd Raerd, dat met veel moeite met 5-5 en 6-0 had gewonnen van Dronrijp.  Beetgum won in de derde omloop simpel van Minnertsga en via een staand nummer bereikten zij als eerste de finale.

De halve finale werd een mooie strijd tussen Pingum en Raerd. Raerd leek eerst gemakkelijk te gaan winnen, maar de jongens uit Pingum kwamen goed terug. Toch moest dit duo de overwinning laten aan Raerd met 4-5 en 4-6.

De finale was snel gebeurd. Beetgum kwam er niet aan te pas en Raerd liep snel uit naar een grote voorsprong. Jan Volbeda is niet alleen trainer in Harlingen, maar ook in Bertgum. Hij kon het partuur van Beetgum ook niet meer in de goede flow krijgen, waarmee ze Minnertsga hadden verslagen. Raerd won simpel met 5-1 en 6-4.

Namens de knkb reikte Johannes Siegersma, lid van het hoofdbestuur, de prijzen uit. De prijzen bestaan traditioneel uit mooi Makkumer aardewerk.

Uitslag:

1e prijs: Raerd – Sybrand Veldhuis, Jens Kooistra en Jelmer Foppe Drijfhout.

2e prijs: Beetgum – Jelte Meesters, Hugo Sloterdijk en Sjouke Beimers.

3e prijs: Pingjum – Douwe Faber en Menno Johnson.

Verslag en foto’s: Simon de Groot

Kijk voor meer foto’s op www.kveendrachtharlingen.nl

Kijk bij foto’s.