HOOP voor 2018

HOOP voor 2018

Donderdag 28 december praatte de ouderen partij HOOP na over het afgelopen jaar. We hebben gedaan wat we kunnen met 1 zetel in de raad. Na 4 jaar in de raad zijn de ouderen in de lokale politiek duidelijk aanwezig.

Het was niet alleen napraten. Tieneke van Montfort , glazenier, grafisch kunstenaar en bovenal poppenspeelster met ervaring van Canada via Ierland tot in Rusland heeft ons met als middel haar poppen nog beter bij elkaar gebracht.

Daarna werd gezamenlijk uitgebreid gegeten. Harlinger garnalen, stampotten, salade en ijs van ons raadslid.

Nu op naar de volgende verkiezingen. We zijn ervan overtuigd dat we daarna onze stem nog beter kunnen laten horen.

We wensen heel Harlingen en speciaal de andere politieke partijen en het college een jaar toe waarin veel voor Harlingen en de Harlingen ouderen bereikt zal worden.

Bestuur HOOP