In Memoriam Gerry Kuijper

In Memoriam Gerry Kuijper

Op 11 oktober 2017 is Gerry Kuijper in haar slaap overleden. Ze was de laatste tijd niet fit maar haar overlijden kwam toch plotseling. Binnen haar familie, kennissen en vriendenkring is de verslagenheid groot. Stadsgids, Centraal Comité, Stadshistorie, koorzangeres, Madelief, toneelspeelster; liedjes en tekst schrijfster, samenstelster van Stadswandelingen, maar ook moeder van Anneke en Douwe, Berend Jan en Annett, oma van Wietse, Johan en Charlotte.

Harlinger icoon met roots op Terschelling. Vader Kuijper werkte bij Doeksen. Gerry Kuijper groeide op in Harlingen en woonde onder andere in Neptunus. Op 9 maart 1946 werd ze geboren. Het gezin Kuijper woonde toen in de Weeshuisstraat. Met de beschieting rond de Bevrijdingsdag 17 april van Harlingen, kwam haar broertje om. In 1985 werd Gerry Kuijper lid van het Centraal Comité 1945. Eén van de taken van dat comité was en is, het organiseren van herdenkingen. Het overlijden van haar broertje bleef altijd aanwezig en werd op de laatste grote herdenking in 2015 als thema bij het bevrijdingsconcert in de Grote Kerk gebruikt.

Gerry Kuijper vormde in 1983 en 1984 een tandem met Mieke Souverein Koning. In de voorbereiding en viering van 750 jaar stadsrechten in 1984 kwam de enorme creativiteit van Gerry tot volle wasdom. Het eerste grote project was in 1984 de allegorische optocht die de twee dames bijna alleen organiseerden en die een groot succes bleek. Bedenker van de Ouwe Seunendag, na 1984 zouden er nog 5 volgen met de laatste in 2000. Gerry Kuijper stond in 1984 ook aan de basis van de start van het Stadsgidsenteam. Het begon als Hostessteam van een groep vrouwen die in 1984 gastvrouw was voor de Harlinger om Utens. Ze was samen met Mieke Souverein natuurlijk ook betrokken bij de charmante kleding die de dames droegen. Ze is de bedenker van het Singelconcert, de bevrijdingsrevue, het volkstoneel ‘De Ommekeer’. Bij één van de Ouwe Seunen dagen had Gerry bedacht om zakjes Harlinger grond aan de Harlingers om utens mee te geven. De viering van 50 jaar bevrijding in 1995 was ook één van de hoogtepunten in haar bijzonder creatieve leven. Prachtig vond ze de rit in een van de Keep them Rolling voertuigen die de stad binnen denderden op die 5de mei 1995. Maar ook het concert met de Canadese band in de Grote kerk was onvergetelijk. In 2015 was het de laatste keer dat er nog een groep Canadese bevrijders Harlingen bezochten op 5 mei. Gerry Kuijper was ook hierbij voluit betrokken net als bij de dodenherdenkingen op de 4de mei. Als lid van het Centraal Comité 1945 was ook zeer betrokken bij alles rond Simon Vestdijk en de Anton Wachter prijs.

Gerry Kuijper. 1946 – 2017

Ze paarde de enorme creativiteit aan een evenzo grote bescheidenheid. Dat uitte zich in de weigering van de Koninklijke Onderscheiding die was aangevraagd en toegekend. De toenmalige burgemeester Chris Arlman deed verwoede pogingen om haar te overtuigen, maar, en dat is óók Gerry Kuijper: ”Nee ik wil het niet. Er zijn mensen die hebben er veel meer recht op dan ik”.  Het zal duidelijk zijn dat alle relaties, vrienden en familie dat respecteerden maar het er natuurlijk niet mee eens waren én zijn. Want als er één recht op had…..

Er is nog een eigenschap die, naast de bescheidenheid op Gerry Kuijper van toepassing is en dat is optimaal om gaan met geldmiddelen. Ze kon als geen ander met heel weinig budget enorm veel voor elkaar krijgen.

Waar ze moeite mee had was het gegeven dat haar ideeën voluit werden overgenomen door derden zonder enige last of ruggespraak. Maar daar heeft ze mee leren omgaan en het verhinderde niet om als maar door te gaan met haar creatieve ideeën.

Tot op de dag van haar overlijden was Gerry als een spin in het web bij onder meer de Stadsgidsen. Bij haar kwamen de aanvragen voor een Stadswandeling binnen en dat meerdere keren per week of zelfs dag. Tekenend voor die regie functie was de opmerking naar de reiscommissie van het team: “Ik wil me nergens mee bemoeien hoor maar een werkbezoek aan Schokland is ook wel interessant”.

En zo kreeg ze op milde wijze altijd wel haar zin…….

Haar betrokkenheid bij de Stad, de Harlingers, de geschiedenis en de toekomst is uitzonderlijk.

We zullen haar missen.

Joop van der Heide.