Indrukwekkende herdenkingen ‘ In Vrijheid Kiezen’

Indrukwekkende herdenkingen ‘ In Vrijheid Kiezen’

Op zaterdag 4 mei werd ook in Harlingen en Wijnaldum de Nationale Dodenherdenking georganiseerd. Het was de 74ste herdenking die het Centraal Comité in samenwerking met de gemeente Harlingen hield. Bij het zeelieden monument op de Waddenpromenade werd om 4 uur de stil gestaan bij de zeevarenden die in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.CC’45 voorzitter Hans Burkels gaf aan dat op 17 april, toen basisschoolleerlingen kransen legden bij de Harlinger Oorlogsmonumenten, een aantal kinderen zich verbaasde over de herkenbare namen op het monument.

Foto: Joachim de RuijterHij maakte een verbinding via die opmerking naar het gegeven dat je namen moet blijven noemen om zo te blijven herinneren dat de vrijheid die we nu hebben te danken is aan die mannen, en vrouwen, die de hoogste prijs betaalden voor onze vrijheid. ‘Daarom worden straks ook de namen genoemd’ besloot hij. Op de Algemene Begraafplaats werd ’s avonds de herdenking gehouden In Wijnaldum gebeurde dat bij de kerk waar de graven rond de kerk zijn gelegd. Daarbij was namens de gemeente wethouder Harry Boon aanwezigen van het Centraal Comité  1945 Anna Marie Waar. Er werden net als op de Waddenpromenade kransen en bloemen bij de Oorlogsmonumenten gelegd: Neuengamme, Indië monument, Joods monument, Cross of Sacrifice. Dat vond plaats onder grote belangstelling. Burgemeester Roel Sluiter hield een indrukwekkende toespraak waarbij de kernpunten: tolerantie, verdraagzaamheid, de opkomst van racisme en antisemitisme de boventoon voerde. Vooral ook het vaststellen dat er ‘een onheilspellende echo van wat we eerder in een duister verleden al hebben gehoord”. En ook dat de opkomst van het racisme en antisemitisme erger is dan in de jaren 30, ‘Want we weten nu waar dat pad toe kan leiden.”. Hij riep op om vooral voorbij het eigen gelijk te kijken. Voordat de burgermeester zijn toespraak hield, las Larissa Terpstra een gedicht voor. De voorzitter van het Centraal Comité 1945 sloot de plechtigheid af door iedereen te bedanken en uit te nodigen voor een bijeenkomst in de kerk aan de Midlumerlaan. Daar las Jan Norg een indrukwekkend relaas over de oorlog in Harlingen over met name het verzet, het verraad, de bestialiteit van de Duitse bezetter en het leed dat dit voortbracht. Aan de Dodenherdenking werkten o.a. ook mee: politie water en land, leden van het zeekadetten korps, het Leger des Heils, de stedelijke muziek vereniging, scouting, werkgemeenschap van kerken, personeel van de gemeente Harlingen.