Informatiebijeenkomst mobiliteitsvisie 11 juni 2019

Informatiebijeenkomst mobiliteitsvisie 11 juni 2019

In mei 2019 heeft de gemeente Harlingen een enquête gehouden onder inwoners van de gemeente Harlingen. De enquête was de eerste stap om te komen tot een nieuwe mobiliteitsvisie. In de enquête is gevraagd naar de huidige ervaringen met betrekking tot de verkeerssituaties in Harlingen, wat gaat er goed, wat kan er beter? De reacties op de enquête zijn geïnventariseerd en  tijdens een informatiebijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteerd. Ook wordt er dieper ingegaan op de wensen en behoeften ten aanzien van de verkeerssituaties in Harlingen.

Informatiebijeenkomst

  • Datum: dinsdag 11 juni 2019
  • Tijdstip: inloop 19.00
  • Locatie: RSG Simon Vestdijk, Koningin Julianastraat 3

Aanmelden:

Graag ontvangen wij u aanmelding op mobiliteitsvisie@harlingen.nl


Aandachtspunten:

Tijdens deze bijeenkomst vragen wij op interactieve wijze uw mening. Neemt u daarom uw smartphone of tablet mee!

Meer informatie

Eind 2011 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) door de gemeenteraad vastgesteld. In het GVVP is het beleid vastgelegd ten aanzien van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de gemeente Harlingen. In het plan lag de focus op de ombouw van de N31 en de projecten die daarmee samenhingen. Inmiddels is de ombouw van de traverse klaar en zijn ook de samenhangende projecten grotendeels gereed. Daarom is het tijd voor een vernieuwing van het mobiliteitsbeleid dat straks onderdeel kan zijn van de omgevingsvisie, die de komende jaren door de gemeente wordt opgesteld.  Maar er is meer. Naast het GVVP heeft de gemeente Harlingen ook een Nota Parkeerbeleid. Ook dit beleid wordt bij het ontwikkelen van de mobiliteitsvisie opnieuw tegen het licht gehouden. Aan het eind van het proces heeft de gemeente Harlingen straks een toekomstbestendige visie op verkeer, vervoer en parkeren.