Ingebruikneming vernieuwd Monumentenplein Kornwerderzand tijdens Dodenherdenking 4 mei

Ingebruikneming vernieuwd Monumentenplein Kornwerderzand tijdens Dodenherdenking 4 mei

Het Monumentenplein van het Kazemattenplein is de afgelopen maanden ingrijpend heringericht.

Met deze herinrichting zijn de monumenten opgeknapt en beter zichtbaar geworden t.o.v. de omgeving en zijn in een arena-achtige constructie van betonnen elementen zit- en staplekken gerealiseerd voor de groeiende groep belangstellenden. Daarnaast zijn de oude betonnen en betegelde trappen vervangen door stalen trappen van zgn. Cortenstaal.

Verder is op het Monument voor de gevallenen in de Wonsstelling de naam bijgeplaatst van Roelof Lubberts. Roelof Lubberts was buschauffeur van de DABO (Drentse Autobusonderneming). Hij sneuvelde toen zijn bus, voor het vervoer van Nederlandse soldaten gevorderd, op de kop van de Afsluitdijk onder vuur werd genomen door Duitse vliegtuigen.

Op 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking in het Kazemattenmuseum plaats. De herdenking zal vanaf 18.00 uur plaatsvinden bij de drie monumenten.

Bij de monumenten worden kransen gelegd, waarna er gelegenheid is tot het leggen van bloemen.

Kinderen van de Johan Willem Frisoschool uit Leeuwarden leggen bloemen bij hetzelfde monument vanwege soldaat Gerrit Kaspersma. Gesneuveld in de Wonsstelling. Gerrit Kaspersma bracht een deel van zijn lagere schoolperiode door op de betreffende school.

Een detachement van het 44e Painfbat Reg. Johan Willem Friso zal een erewacht vormen, terwijl tamboers en pijpers van de Koninklijke Marinierskapel de herdenking muzikaal zullen begeleiden.

De overdenking zal worden uitgesproken door ds. J. Van der Windt uit Bolsward.

Marit Huizinga zal voorlezen uit een door haar geschreven blog over een bezoek aan Auschwitz. Marit Huizinga is de achterkleindochter van kapitein Christiaan Boers, bevelhebber van de stelling Kornwerderzand tijdens de meidagen van 1940. Kapitein Boers is begin mei 1942 gefusilleerd door de Duitsers

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd.

De komende jaren doet het Nationaal Comité een appèl op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité onder de noemer “Geef vrijheid door”. De voorzitter van het Kazemattenmuseum, dhr. Ruurd Gaastra, zal in zijn toespraak aansluiten bij dit thema.

Aansluitend op de herdenking te Kornwerderzand zullen te Makkum de gevallenen worden herdacht in een stille tocht en de herdenkingsbijeenkomst.

Deelnemers voor deze stille tocht dienen zich rond 19.00 uur te verzamelen op de Ds. L. Touwenlaan te Makkum, ter hoogte van de St. Martinusschool.

N.B. Wij raden bezoekers met klem aan om te parkeren op de parkeerplaats bij het Afsluitdijk Wadden Centre en via de trappen naar het museum te gaan of als men slecht ter been is via Breezanddijk te rijden en dan voor de brug af te slaan naar het museum.