Ingezonden: Enquête-oorlog in Harlingen

Ingezonden: Enquête-oorlog in Harlingen

Gaat de discussie in de gemeente Harlingen niet over de afvaloven zelf, dan gaat de discussie wel over de enquête over de afvaloven. Harlingers zijn goed in sjanteren. Aangezien ik een Harlinger ben, sjanter ik nu even lekker mee. Afgelopen weekend zag ik twee enquêtes voorbijkomen over de gevolgen van de sluiting van de afvaloven. De eerste wordt uitgevoerd door een bureau genaamd Ecorys in opdracht van de gemeenteraad. Stichting AfvalovenNee heeft kort daarna een tweede enquête uitgezet die is bedoeld als een ‘second opinion onderzoek’ om tegenwicht te brengen. De vragen uit de eerste enquête werden namelijk ‘te suggestief’ gevonden. Het lijkt wel een enquête-oorlog! Maar wie is straks de winnaar?

Wat mij bij beide vragenlijsten opvalt is dat iedereen ze in mag vullen. Hier wordt een cruciale fout gemaakt. Als je een antwoord wilt dat representatief is voor wat de mensen in de gemeente Harlingen vinden, moet er ook een representatieve groep mensen worden betrokken. Dat is nu niet het geval bij de twee enquêtes. Het is namelijk belangrijk dat iedereen een gelijke kans heeft om mee te doen. Degenen die betrokken zijn bij het onderwerp ‘afvaloven’ hebben nu een grotere kans om deel te nemen aan deze vragenlijst. Hun oog valt waarschijnlijk eerder op dit onderwerp dan de mensen die er niet op die manier bij betrokken zijn, maar misschien wel een mening erover hebben. Ook kunnen de vragenlijsten meerdere keren worden ingevuld door dezelfde persoon wanneer je verschillende internetbrowsers gebruikt en vervolgens een smartphone of tablet. Eén boos persoon kan daardoor bijvoorbeeld wel vijf keer worden meegeteld.


Over de vragen zelf van beide enquêtes valt ook nog het één en ander op te merken. Zo zie ik in beide suggestieve vragen terug. Het maken van vragenlijsten is een vak apart, waarbij het zeer belangrijk is dat vragen evenwichtig worden gesteld zodat je als invuller niet een bepaalde kant op wordt gestuurd.

Als onderzoeker krijg ik hier pijn van in mijn hart. Als je echt wilt weten wat mensen van dit onderwerp vinden, moet er meer moeite worden gestoken in het verzamelen van de juiste mensen om hier hun mening over te geven. Wat er nu ook uit beide enquêtes komt, je kunt vrij weinig met de informatie. De uitkomsten zijn geen afspiegeling van wat er in de gemeente Harlingen als geheel leeft. Wat mij betreft zijn er bij deze enquête-oorlog alleen maar verliezers. Zonde van het geld, zonde van de tijd.

Ymkje Woudstra