Ingezonden: Is de volksgezondheid van de gemeente Harlingen in het geding?

Ingezonden: Is de volksgezondheid van de gemeente Harlingen in het geding?

Na onderzoek ben ik op een bizarre situatie gestuit die momenteel in de gemeente Harlingen speelt. Er is niemand die naar mijn weten kan instaan voor de volksgezondheid in mijn gemeente, diegene heb ik nog niet gevonden. 

Ook niet nadat ik heb gebeld met de provincie Friesland en de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), daar wil niemand de verantwoordelijkheid nemen om de volksgezondheid te waarborgen. Ze vinden dat niet hun taak en verwijzen mij naar de gemeente voor de volksgezondheid, die vervolgens zegt niks te kunnen doen. Er is zo een situatie ontstaan die ervoor zorgt dat de inwoners van de gemeente Harlingen geen duidelijkheid hebben.De bevindingen van Fedde vind u hieronder.

De kernvraag is punt 1.

  1. Wie is verantwoordelijk voor het waarborgen van de volksgezondheid in de gemeente Harlingen? Is dat het bestuur van de gemeente of dat van de provincie als verlener van vergunningen aan bedrijven als de REC? Het gaat bij deze vraag niet om een vergunning maar om iets niet vergunbaars, de gezondheid.
    • Van diegene verlang ik, mij uit te leggen dat op basis van feiten kan worden gesteld dat de volksgezondheid niet in het geding is. En als dat niet mogelijk is, diegene erop toeziet dat er per direct een actie wordt ondernomen die bijdraagt aan het wel kunnen waarborgen van de volksgezondheid in de gemeente Harlingen.
  2. Één storing is niet schadelijk voor de volksgezondheid, stelt vaak onderzoek dat na de storingen wordt uitgevoerd, laten we dat voor het gemak aannemen.
  3. Er is op het moment van een storing zoals bij een ketellekkage of knalpijp bij mijn weten tot nu toe iedere keer sprake geweest van een verlaging in de verbrandingstemperatuur (ver onder de gewenste 850 graden Celsius). Uit de AMESA-metingen die in het verleden zijn uitgevoerd is op te maken dat er in zo’n geval van een verlaagde verbrandingstemperatuur een verhoogde hoeveelheid dioxines ontstaan bij die verbranding.
  4. Dat één op zichzelf staande storing met bijbehorende uitstoot van dioxine de volksgezondheid niet in gevaar brengt wil ik (voor het gemak) nog even geloven, het grote probleem zit hem evenwel in de herhaling van de storingen. Er is bij elk van die storingen op basis van de in het verleden gedane AMESA-metingen een verhoogde uitstoot van dioxine, elke storing weer. Wat die verhoging precies is, dat weet men niet omdat er simpelweg geen metingen meer gedaan worden naar die schadelijke dioxine. De grote vraag is daarom: HOE KAN MEN DE VOLKSGEZONDHEID WAARBORGEN? Het antwoord is: Dat kan op basis van de nu bekende feiten NIET.
  5. Daarom is het antwoord op punt 1 zo belangrijk: wie is verantwoordelijk voor het waarborgen van de volksgezondheid in de gemeente Harlingen? Van diegene verlang ík (en de rest van de inwoners van onze gemeente) actie!
    • Diegene die verantwoordelijk is voor de gezondheid moet met de kennis van hierboven toch inzien dat de installatie wéér opstarten met dezelfde materialen als afgelopen keren, steeds vaker weer uitloopt op een storing, en dus steeds vaker weer uitstoot van onbekende (verhoogde)hoeveelheden dioxine.

Hopelijk leest u (de verantwoordelijke voor de volksgezondheid in de gemeente Harlingen) dit en heeft u een plan, een plan om de volksgezondheid in de gemeente Harlingen met volle overtuiging te kunnen waarborgen. En ik hoop dat u uw plan, ook al moet dat met gestrekt been, dat u dat uitvoert. U kunt uw actie verantwoorden en verdedigen met de hierboven benoemde argumentatie, tenzij u het op een punt of punten niet eens bent, in dat geval hoor ik het graag.

Fedde Tjalsma, inwoner van Harlingen