Kaders voor kleinschalige logies

Kaders voor kleinschalige logies

Het college van burgemeester en wethouders wil op korte termijn beleid op laten stellen voor kleinschalige logies. Door kaders te stellen wil het bestuur het evenwicht tussen het ondernemingsklimaat en de leefbaarheid van Harlingen borgen. 

Toename verzoeken

Steeds vaker worden bij de gemeente Harlingen principeverzoeken ingediend om recreatieve accommodaties (van Airbnb tot hotel), te realiseren. Als gevolg van deze nieuwe trend heeft het college ingestemd met het formuleren van nieuw beleid.Inventarisatie bestaande B&B’s

Momenteel is de gemeente bezig met een inventarisatie van alle bestaande kleinschalige logiesaanbieders. Tot die tijd worden nieuwe verzoeken voor het realiseren van logies aangehouden. Reeds ingediende verzoeken worden nog wel behandeld.