Kandelaberen bomen Zoutsloot en Herenwaltje

Kandelaberen bomen Zoutsloot en Herenwaltje

De bomen langs de Zoutsloot worden eenmaal in de 5 jaar rigoureus gesnoeid. Dit zogenoemde “kandelaberen” staat op de planning in week 2 van 2018.

Planning snoeien bomen

Aannemer Kieftenburg zal de bomen snoeien volgens onderstaand schema. De werkzaamheden kunnen naar gelang de omstandigheden langer of korter duren.

Planning kandelaberen bomen Zoutsloot
 Dinsdag 9 januari 2018 Start Scheerstraat tot Herenwaltje 1

Zoutsloot 107  tot Zoutsloot 51

Woensdag 10 januari 2018 Zoutsloot 49 tot Zoutsloot 1

Zoutsloot 12 tot Zoutsloot 48

Donderdag 11 januari 2018 Zoutsloot 50 tot Zoutsloot 76

Herenwaltje 4 tot Rommelhaven

Parkeren en vaartuigen

Graag willen we u vragen om medewerking te verlenen om de werkzaamheden veilig en vlot te laten verlopen. Tijdens de werkzaamheden sluiten we tijdelijk één zijde van de weg af. Om schade aan geparkeerde voertuigen en afgemeerde vaartuigen etc. te voorkomen, vragen wij u om deze tijdelijk elders te parkeren c.q. aan te meren. Eventueel kunt u ter plaatse onze medewerkers even aanschieten omtrent de exacte planning en werkrichting.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de groenvoorziening van de gemeente Harlingen. Via de mail op m.postma@harlingen.nl, of via het algemene nummer 14-0517.