Kandidatenlijsten verkiezingen gemeenteraad

Kandidatenlijsten verkiezingen gemeenteraad

Op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur had het Centraal Stembureau, voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018, zitting in het Stadhuis aan de Noorderhaven 86 te Harlingen.

Tijdens deze openbare zitting van het Centraal Stembureau is beslist over:

  • Geldigheid van de kandidatenlijsten;
  • Handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
  • Handhaving van de geplaatste aanduiding;
  • Het nummeren van de kandidatenlijsten.

Aanwezig waren de heren J. Harder, N.R. Visser, C. Scherjon en S. Wagenaar (leden Centraal Stembureau) en een aantal belangstellenden. Het proces-verbaal (I4) van de zitting ligt ter inzage in de Groenlandsvaarder bij het Klantcontactcentrum (tot de dag van publicatie van de geldige lijsten).