Kazemattenmuseum rondt op 24 mei totale herinrichting af met ingebruikname bijzondere technische constructie

Kazemattenmuseum rondt op 24 mei totale herinrichting af met ingebruikname bijzondere technische constructie

Op vrijdag 24 mei a.s. rondt het Kazemattenmuseum de ingrijpende herinrichting af die in 2015 is begonnen. In het voorjaar van 2016 is de eerste fase van de herinrichting afgerond. De tweede en meest ingrijpende fase wordt dus nu in gebruik genomen.

In deze fase zijn nu afgerond de entree en kassa, het monumentenplein, Duits wachtlokaal bij kazemat IV (thema Koninklijke Marine en de ondergang van de Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau), kazemat V (thema verzet in de regio), kazemat VI (thema’s bevrijding en luchtoorlog rond het IJsselmeer + wapenkamer en dépot), Duits wachtlokaal bij kazemat VI (thema Atlantikwall) en kazemat VII (thema’s Koude Oorlog en geschiedenis Kazemattenmuseum en bijzondere technische constructie).Bij alle verhaallijnen en thema’s wordt ingezoomd op persoonlijke verhalen.

Bijvoorbeeld in kazemat VI het verhaal van soldaat Pronk die onder Duits kanonvuur het omlaag gevallen maskeringsluik voor de kanonkamer met een moker verwijderde. Daardoor kon het kanon wederom worden gebruikt. Deze actie leverde soldaat Pronk na de oorlog een hoge onderscheiding op.

De openingshandeling (en ingebruikname) zal worden verricht door Professor Egbert Myjer, voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Professor Myjer is de oudste zoon van luitenant Mijjer, tijdens de meidagen van 1940 de bevelhebber van de troepen die op Kornwerderzand de zoeklichten bedienden.

Hij was vervolgens de enige beroepsofficier van Kornwerderzand die WO2 overleefde.

Zijn verdere militaire carrière leidde tot de rang van generaal-majoor der genie.

De openingshandeling door professor Myjer zal worden verricht op vrijdag 24 a.s. om 15.15 uur bij kazemat VII.

Genodigden en persvertegenwoordigers zijn welkom vanaf 14.00 uur in het bezoekerscentrum van het museum. Voorzitter Ruurd Gaastra en projectleider van de herinrichting Hans Groeneweg zullen vanaf 14.35 de aanwezigen kort toespreken, waarna om 14.50 de wandeling naar kazemat VII zal worden gemaakt.

Na de openingshandeling is er gelegenheid om de heringerichte kazematten en verblijven te bezichtigen en wordt in het bezoekerscentrum een drankje en hapje geserveerd.

Vanaf zaterdag 25 mei is het complete museum weer voor het publiek toegankelijk.