Kerstengel Present NWF

Kerstengel Present NWF

Hartverwarmende reacties kwamen op de kerstengelactie van vorig jaar:” Ik maak zelf kaarten en ik heb als Kerstengel een stapeltje kaarten in de bus gedaan die mevrouw zelf kan versturen!… De maandag voor Kerst heb ik een glazen kerstengeltje en een dikke kaars voor de deur neergelegd.. Leuk en spannend tegelijk!

Ik had het idee dat mevrouw op “wacht” stond… Met onze klas hebben we de ouderen een bezoekje met zelfgebakken cupcakes gebracht…Namens mij dank aan de Kerstengel… Zijn laatste bezoek was vanavond. We zagen twee jongens wegrennen en vonden een tasje met inhoud aan de deur. Het doet een mens goed. Een klein gebaar maakt voor de ontvanger zoveel uit!”Wat een prachtig voorbeelden van omzien naar elkaar! Wilt u ook als Kerstengel iemand verblijden in deze donkere dagen? Door een klein gebaar kunt u zelf iemand in uw omgeving een glimlach op het gezicht toveren. De donkere dagen wat verlichten door een lichtpuntje te zijn.

Geeft u zich op als individu, groep of school(klas) voor ons project Kerstengel. Wij van Stichting Present Noordwest Friesland nemen dan contact met u op. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Stichting Present Noordwest Friesland.

Of geef u op via de mail kerstengel@presentnwf.nl.