Komen vluchtelingen via Kornwerderzand Nederland binnen? 

Komen vluchtelingen via Kornwerderzand Nederland binnen? 

Op 26, 27 en 28 juni zal het Kazemattenmuseum als oefenlocatie worden gebruikt voor de opvang en het screenen van de vluchtelingen. Daarmee zal op Kornwerderzand een met Italië vergelijkbare situatie worden gecreëerd.  

Opvang en screening 

Adelborsten in opleiding tot officier bij de Koninklijke Marine zitten in de laatste fase van hun opleiding alvorens ze operationeel worden ingezet. In deze fase oefenen ze het opvangen en screenen van vluchtelingen alsmede het verkennen en controleren van de omgeving. Voor het scenario zal Kornwerderzand zich in Italië bevinden.  Verder zal de oefening zich afspelen in Den Helder en vanaf het opleidingsschip MOV Van Kinsbergen. Omdat het op Kornwerderzand te ondiep is zal de Van Kinsbergen daar niet aanleggen. Het schip gaat in de buurt voor anker en zal elke dag tussen 15.00 uur en 15.30 uur personeel pendelen tussen kazemat VI en het schip met een snelle RHIB boot. 

Oefening 

Het gaat hierbij om een oefening van het Koninklijk Instituut van de Marine (KIM) als onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie. Bij de oefening zijn 89 man betrokken. 59 Adelborsten en 30 man ondersteunend personeel (vaste staf, acteurs en logistiek personeel). Kazemat VI zal gedurende deze drie dagen het domein zijn van de Koninklijke Marine. 

Band met marine 

Het Kazemattenmuseum benadrukt hiermee de band die het museum onderhoudt met de Krijgsmacht. Zoals bekend heeft de Koninklijke Marine een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van de stelling Kornwerderzand tijdens de meidagen van 1940 en nog onlangs heeft het Kazemattenmuseum een indrukwekkende av presentatie over de rol van de Marine in gebruik genomen.