‘Krachtig optreden nodig tegen bodemdaling door gaswinning Waddenzee’

‘Krachtig optreden nodig tegen bodemdaling door gaswinning Waddenzee’

LEEUWARDEN – De PvdA wil dat gedeputeerde Michiel Schrier (SP) kritischer is richting Den Haag over de bewezen jaarlijkse bodemdaling van vijf centimeter onder de Waddenzee. Een onafhankelijke commissie spreekt al twee jaar van een onverklaarbare en opvallende grote bodemdaling bij de komberging Pinkegat. Statenlid Hetty Janssen vraagt morgen tijdens het vragenuurtje om opheldering. “De gedeputeerde heeft altijd de indruk gewekt samen met ons te strijden tegen de gaswinning en bescherming van het Waddengebied. We verwachten nu dan ook een krachtig optreden vanuit de provincie.”

Hand aan de kraan

Vooralsnog valt de bodemdaling officieel nog binnen de grenzen van het toelaatbare, maar als de NAM niet gedwongen wordt de gaskraan dichter te draaien zal dit in 2018 anders zijn. Janssen benadrukt dat de hand meer dan ooit tevoren aan de kraan moet. “De Waddenzee is een uniek natuurgebied en niet voor niets Werelderfgoed. Dat moeten we beschermen. De door de gasboringen veroorzaakte bodemdaling en de zeespiegelstijging verstoren de fragiele balans in het gebied, met alle gevolgen van dien.”Het is volgens de PvdA ook onbegrijpelijk dat de NAM tot medio 2017 de tijd krijgt om uit te leggen hoe de daling van het plaatoppervlak is ontstaan. De partij vraagt gedeputeerde Schrier om er bij minister Henk Kamp (EZ) op aan te dringen dat de NAM zo spoedig mogelijk met tekst en uitleg komt. Tijdens dit gesprek zou eveneens opnieuw aangedrongen moeten worden op het hand-aan-de-kraan-principe en een integrale meetaanpak voor het aan de Waddenzee grenzende Lauwersmeer.

Geen draagvlak

Provinciale Staten heeft zich al meerdere malen fel uitgesproken tegen gasboringen onder de Waddenzee en het Friese vasteland. Over het draagvlak voor gaswinning zei Janssen eerder: “Er is simpelweg geen draagvlak meer. Niet op straat en niet in de politiek. Zelfs in de Tweede Kamer is een meerderheid tegen. De enige plekken waar er nog draagvlak lijkt te zijn, is op de kantoren van de gasbedrijven en de burelen van Kamps eigen ministerie.” De PvdA pleit voor een versnelde overgang naar duurzame energie.

Geef een reactie